+31-6-22397374 ictolk@eerk.nl

Eerk in words

In this section I may want to leave a comment on current or to me otherwise important issues. Don’t expect huge volumes of posts, but I’m trying to leave some words now and then.

Hier wil ik mijn commentaar op actuele of voor mij anderszins belangrijke onderwerpen kwijt. Verwacht geen grote aantallen berichten, maar ik probeer hier af en toe wat woorden achter te laten.