About this site

Mainly photos, sometimes some words

Main focus of this site is a way to publish some of the IMHO best photos I have taken or improved. Besides that I may want to leave a comment on current or to me otherwise important issues. Don’t expect huge volumes of posts, but I’m trying to leave some words now and then.

Vooral foto’s, soms wat woorden

Belangrijkste reden deze site te hebben, is om de naar mijn bescheiden mening beste foto’s die ik heb gemaakt of bewerkt te tonen. Daarnaast wil ik hier ook mijn commentaar op actuele of voor mij anderszins belangrijke onderwerpen kwijt. Verwacht geen grote aantallen berichten, maar ik probeer hier af en toe wat woorden achter te laten.